Viagra

(155 x 87cm) Tela de rizo sobre cartón.
2015.