Medusa melena de león

(169 x 99cm) Tela de rizo sobre cartón.
2015.