Hipoteca

(77 x 154 cm) Tela de rizo sobre cartón. 2013